صدای امواج

زندگی در گذر است

زندگی آرام است ، مثل آرامش یک خواب بلند .

 زندگی شیرین است ، مثل شیرینی یک روز قشنگ .

زندگی رویایی است ، مثل رویای یک کودک ناز .

زندگی زیباییست ، مثل زیبایی یک غنچه ی باز .

زندگی تک تک این ساعتهاست ، زندگی چرخش این عقربه هاست

زندگی راز دل مادر من ، زندگی پینه دست پدر است، زندگی مثل زمان درگذر است … .

+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت   توسط دختری از دیار گرما  |